Wat is TMT?

Wat is Talent Meets Top
Talent Meets Top is een programma voor arbeidsmarkt-oriëntatie en een betere aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, voor gemotiveerde ICT-studenten die zich bevinden op het snijvlak van MBO-HBO. Dit zijn de studenten met een HBO werk- en denkniveau. Zowel het onderwijs als het bedrijfsleven worden nauw betrokken bij de samenstelling van het programma Student Business Xperience.

Wat doet Talent Meets Top?
Talent Meets Top organiseert het programma Student Business Xperience voor studenten bij duurzame bedrijven.
Waarbij bedrijven in één dagdeel kennis maken met de skills en vaardigheden van gemotiveerde studenten.
Studenten maken tijdens hun studie kennis met zoveel mogelijk bedrijfsculturen en kunnen zich zo tijdens hun studieperiode oriënteren op de arbeidsmarkt. Wij brengen onze studenten het liefst in contact met organisaties die werken volgens de principes van de nieuwe economie. Hieronder verstaan wij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzame bedrijfsvoering en produceren met zo min mogelijk afval: circulair.

Als er tijdens een oriëntatie-workshop een match is tussen de student en de werkgever, kan het bedrijf  de student een stage of een baan aanbieden of inzetten als werkstudent.

Waarom Talent Meets Top?
In de toekomst zal het steeds moeilijker worden om geschikte ICT’ers te vinden, daarom is het voor bedrijven van belang om nu al te investeren in talenten van de toekomst. Talent Meets Top biedt bedrijven en studenten de kans om elkaar al te leren kennen nog voordat de studenten de arbeidsmarkt betreden.

Studenten kunnen zich tijdens hun studieperiode profileren bij meerdere bedrijven, zo bouwen zij al vroeg aan een interessant netwerk voor later en zullen zij bewuster kiezen voor een studie die straks hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

De skills en vaardigheden van een groep studenten worden in één middag zichtbaar bij werkgevers.
Een stage of baan is niet alleen meer afhankelijk van een CV en sollicitatiegesprek, de studenten krijgen écht de kans om hun skills en vaardigheden te tonen.

Wat wil Talent Meets Top bereiken?
Talent Meets Top wil bedrijven kennis laten maken met studenten die zich bevinden op het snijvlak  van MBO-HBO en zo de bestaande vooroordelen over MBO’ers doorbreken. Dit doen wij door werkgevers persoonlijk kennis te laten maken met gemotiveerde ICT-studenten die wij van tevoren selecteren. Zo maakt een werkgever kennis met de juiste studenten.
Werkgevers zijn zich er niet van bewust dat binnen het MBO vier niveau’s bestaan en dat niveau 1 heel andere studenten herbergt dan niveau 4.

Het MBO herbergt een interessant reservoir van aankomend jong talent!

Hoe werkt Talent Meets Top?
In overleg met vertegenwoordigers van het onderwijs legt Talent Meets Top contact met interessante werkgevers. Vanuit het onderwijs worden studenten geselecteerd die het beste passen bij deze bedrijven. Deze studenten worden door Talent Meets Top voorbereid op het programma Student Business Xperience. Tijdens de workshop worden de skills en vaardigheden in één middag zichtbaar. Na afloop van de workshop bekijkt Talent Meets Top samen met het bedrijf of er een match is. Als dit het geval is, zorgt Talent Meets Top dat de juiste student wordt voorgesteld aan het bedrijf voor een stage, baan of werkstudent.